BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Katalog autorów

Ks. Edward Staniek

(ur. 1941), ksiądz katolicki, doktor habilitowany teologii, profesor patrologii, rekolekcjonista.

W 1965 otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk kardynała Karola Wojtyły. W latach 1993–2001 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Obecnie zajmuje się nauką. Jest uznanym specjalistą z zakresu historii Kościoła starożytnego i teologii Ojców Kościoła. Jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Kilkukrotnie odmawiał przyjęcia nominacji biskupiej. Znany jest z poczucia humoru i krasomówstwa.

Jest autorem wielu materiałów homiletycznych wykorzystywanych podczas Mszy Świętych czy adoracji Najświętszego Sakramentu (m.in. “Homilie i rozważania rok ABC”, “Kazania katechizmowe”, “Kazania Pasyjne”, “Konferencje i rozważania”) oraz książek (m.in. “Po co bierzmowanie”, “Miłość wolna, mądra, odpowiedzialna”, “Sekrety modlitwy”, “Człowiek mówi do Boga”, “Chrystus mistrzem modlitwy”).

Zobacz książki, których autorem jest Ks. Edward Staniek
Pieniądze w Ewangelii

Pieniądze w Ewangelii

Ks. Edward Staniek
Sekrety siostry Faustyny. Czas miłosierdzia jest krótki

Sekrety siostry Faustyny. Czas miłosierdzia jest krótki

Ks. Edward Staniek
Szukajcie, a znajdziecie. Rozważania Księgi Koheleta

Szukajcie, a znajdziecie. Rozważania Księgi Koheleta

Ks. Edward Staniek
Sekrety modlitwy

Sekrety modlitwy

Ks. Edward Staniek
Człowiek mówi do Boga

Człowiek mówi do Boga

Ks. Edward Staniek
Żyjemy w świecie pogan

Żyjemy w świecie pogan

Ks. Edward Staniek
Kompendium wiary. Praktyczny komentarz do Katechizmu Kościoła Katolickiego w czterech tomach

Kompendium wiary. Praktyczny komentarz do Katechizmu Kościoła Katolickiego w czterech tomach

Ks. Edward Staniek
Różaniec. Rozważania. Historia. Łaski

Różaniec. Rozważania. Historia. Łaski

Ks. Edward Staniek
Miłosierdzie jest dyskretne

Miłosierdzie jest dyskretne

Ks. Edward Staniek
Ostatnie 12 godzin Jezusa. Lekcja przebaczającej miłości

Ostatnie 12 godzin Jezusa. Lekcja przebaczającej miłości

Ks. Edward Staniek
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

ks. Edward Staniek
Ubogi-czysty-miłosierny

Ubogi-czysty-miłosierny

ks. Edward Staniek
Święty syn oficera

Święty syn oficera

Ks. Edward Staniek
Po co bierzmowanie?

Po co bierzmowanie?

Ks. Edward Staniek
Aktualność Ewangelii. Rozważania na rok A, B, C

Aktualność Ewangelii. Rozważania na rok A, B, C

Ks. Edward Staniek
Miłość wolna, mądra, odpowiedzialna

Miłość wolna, mądra, odpowiedzialna

Ks. Edward Staniek
Ewangelia w rękach wychowawcy

Ewangelia w rękach wychowawcy

Ks. Edward Staniek
Mini katechizm dorosłych. 42 listy o wierze

Mini katechizm dorosłych. 42 listy o wierze

Ks. Edward Staniek
Spotkanie w wieczerniku. Rekolekcje dla sióstr

Spotkanie w wieczerniku. Rekolekcje dla sióstr

Ks. Edward Staniek
Ewangelia na każdy dzień. Czytania i komentarze. Ewangeliczne krople

Ewangelia na każdy dzień. Czytania i komentarze. Ewangeliczne krople

Ks. Edward Staniek
Chrystus Mistrzem modlitwy

Chrystus Mistrzem modlitwy

Ks. Edward Staniek
Pozwólcie mi odejść. Rekolekcje dla lekarzy i chorych

Pozwólcie mi odejść. Rekolekcje dla lekarzy i chorych

Ks. Edward Staniek
Rozważania na cały rok

Rozważania na cały rok

Ks. Edward Staniek
Bóg mówi do człowieka. Tajemnica modlitwy

Bóg mówi do człowieka. Tajemnica modlitwy

Ks. Edward Staniek
Tajemnice Ewangelii

Tajemnice Ewangelii

Ks. Edward Staniek
Rodzinne szczęście

Rodzinne szczęście

ks. Edward Staniek
Programowe kazanie Jezusa z Nazaretu

Programowe kazanie Jezusa z Nazaretu

Ks. Edward Staniek
Imiona Jezusa

Imiona Jezusa

Ks. Edward Staniek
Tajemnice Ewangelii. Skarby Dobrej Nowiny

Tajemnice Ewangelii. Skarby Dobrej Nowiny

Ks. Edward Staniek
Znaki czasu. Rekolekcje dla kapłanów

Znaki czasu. Rekolekcje dla kapłanów

Ks. Edward Staniek
Boży kodeks pracy

Boży kodeks pracy

Ks. Edward Staniek
Kraków stolicą miłosierdzia

Kraków stolicą miłosierdzia

Ks. Edward Staniek
Kraków. Miasto wielu świętych

Kraków. Miasto wielu świętych

Ks. Edward Staniek
Człowiek arcydziełem Boga

Człowiek arcydziełem Boga

Ks. Edward Staniek
Adoracje

Adoracje

Ks. Edward Staniek
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Ks. Edward Staniek
Tajemnica męki Jezusa Zbawiciela

Tajemnica męki Jezusa Zbawiciela

Ks. Edward Staniek
Z narodzeniem Jezusa było tak...

Z narodzeniem Jezusa było tak...

Ks. Edward Staniek
Rozważania biblijne

Rozważania biblijne

Ks. Edward Staniek
Zamieszkać z Jezusem. Tajemnica domu w Ewangelii

Zamieszkać z Jezusem. Tajemnica domu w Ewangelii

Ks. Edward Staniek