BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Katalog autorów

Ks. Waldemar Chrostowski

(ur. 1951 w Chrostowie), ksiądz katolicki, profesor teologii, biblista, konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Swoją edukację rozpoczął w rodzinnej miejscowości – Chrostowie. W 1964 ukończył szkołę podstawową. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1970 zaczął naukę w seminarium duchownym. Sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1978–1983 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, w którym uzyskał tytuł licencjata nauk biblijnych. Przez rok studiował także na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Po obronie pracy doktorskiej w 1986 pracował jako wykładowca w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dalsza praca naukowa zaowocowała uzyskaniem tytułu profesorskiego i objęciem stanowiska prorektora nowo powstałego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1999–2002). Związany był również z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2003 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W 1991 uczestniczył w założeniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Za zaangażowanie w dialog polsko-żydowski i działalność w radzie w 1997 otrzymał nagrodę im. brata Alberta. Był również Członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie pracuje w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest pomysłodawcą oraz redaktorem wielu tomów Prymasowskiej Serii Biblijnej wydawanej od 1994, a także przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich od chwili jego powstania (2003). Stale współpracuje z mediami świeckimi i katolickimi.

Jego badania skoncentrowane są wokół Starego Testamentu. Napisał wiele publikacji naukowych i popularnonaukowych. Pierwsza z nich ukazała się w 1966. Jest bohaterem dwóch “wywiadów–rzek”, opublikowanych przez wydawnictwo Fronda: “Bóg, Biblia, Mesjasz” (2007) oraz “Kościół, Żydzi, Polska” (2009). W pierwszym z nich, przez pryzmat swojej biografii prezentuje panoramę współczesnej biblistyki, w drugiej mówi o dialogu chrześcijańsko-judaistycznym oraz polsko-żydowskim.

Zobacz książki, których autorem jest Ks. Waldemar Chrostowski