BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Katalog autorów

Rafał Szymkowiak OFMCap

(ur. 1970), kapucyn, doktor teologii, pedagog, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, kapucynów oraz franciszkanów w Krakowie, znany rekolekcjonista, pracuje z młodzieżą.

W 1991 skończył naukę w Technikum Energetycznym w Poznaniu i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Roczny nowicjat spędził w Sędziszowie Małopolskim, następnie kontynuował studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

W 1997 złożył profesję wieczystą i tego samego roku z rąk ks. bp Jana Szkodonia przyjął święcenia diakonatu. W 1998 przyjął święcenia kapłańskie oraz obronił pracę magisterską z zakresu pedagogiki pod kierunkiem prof. Mariana Śnieżyńskiego (“Dialog edukacyjny na lekcjach katechezy w Zasadniczych Szkołach Zawodowych”).

W 2000 obronił pracę licencjacką “Wychowanie religijne w przygotowanym otoczeniu dziecka przedszkolnego według Marii Mantessori”. Podjął wykłady w Centrum Szkolenia Liderów i Wychowawców im. P. Arrupe w Gdyni z zakresu pracy z młodzieżą trudną i subkulturami, a od 2001 zaczął pracę jako wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. W 2002 zakończył studia podyplomowe z dziennikarstwa na Papieskiej Akademii Teologicznej i rozpoczął współpracę z Centrum Edukacyjnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie w zakresie profilaktyki uzależnień. W 2004 obronił pracę doktorską z zakresu pedagogiki (“System oceniania uczniów na lekcjach religii na podstawie badań przeprowadzonych w krakowskich liceach ogólnokształcących”).

Duszpasterz dzieci, subkultur młodzieżowych (współorganizator Spotkania Młodych w Wołczynie oraz Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus) oraz studentów. Rekolekcjonista, współautor książek metodycznych do katechezy. Opublikował m.in. “Ekstremalnie wypasione rekolekcje” oraz “Problemy bez ściemy”.

Zobacz książki, których autorem jest Rafał Szymkowiak OFMCap