TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

Katalog autorów

ks. Roman Pindel

(ur. 1958), ksiądz katolicki, biblista, pedagog, duszpasterz związany z Odnową w Duchu Świętym.

W 1990 obronił doktorat z zakresu biblistyki (“Chrystus jako arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków”), w 2001 habilitował się na podstawie rozprawy “W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1,11–2.21”.

Jest profesorem biblistyki Papieskiej Akademii Teologicznej (Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) w Krakowie. Pełni funkcję kierownika Katedry Hermeneutyki i Judaistyki. Specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu.

Od 2004 został ojcem duchownym krakowskiego Seminarium Duchownego, a od 2011 jego rektorem. Jest duszpasterzem i koordynatorem grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji krakowskiej oraz delegatem biskupa ds. nowych ruchów religijnych.

Jest autorem wielu książek poświęconych Nowemu Testamentowi, jak również problemom duszpasterskim m.in.: “Kapłaństwo w Biblii” (1992), “To co z ducha świętego: egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu” (1997), “Aby zrozumieć Pawła: wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych” (1999), “Od ewangelizacji do wspólnoty: komentarz do Pierwszego Listu do Koryntian” (2000), “Uzdrowienie przez słowo Boże” (2002), “Magia czy Ewangelia?: konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich” (2003), “Aby dobrze wyjść z rodziną... i to nie tylko na zdjęciu: biblijne spojrzenie na problemy małżeństwa i rodziny” (2004), “Życie wspólnoty w świetle Słowa Bożego” (2004), “Gdy już przyszedłeś na Mszę Świętą” (2005), “Poznać Pawła Apostoła: lektura wybranych fragmentów Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła” (2008), “Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym” (1997), “Naśladując Chrytusa-sługę” (2007), “Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej” (2007), “Sztuka zarządzania sobą” (2008), “Kapłan. Pasjonat i specjalista od kontaktów z Bogiem” (2009).

Zobacz książki, których autorem jest ks. Roman Pindel