BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Katalog autorów

Jan Góra OP

(ur. 1948 w Prudniku k. Opola), polski prezbiter rzymskokatolicki, dominikanin, doktor teologii, duszpasterz akademicki, założyciel ośrodków duszpasterskich m.in. w Hermanicach i na górze Jamna k. Tarnowa.

Wstąpił do Zakonu Braci Kaznodziejów w 1966. Pracę magisterską, a następnie doktorską obronił na wydziale teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Od 1987 jest duszpasterzem akademickim w Poznaniu.

Kojarzony jest głównie ze Spotkaniami Młodych w Lednicy. Pierwsze takie spotkanie na Polach Lednickich pod Bramą–Rybą (Bramą III Tysiąclecia) zorganizował w 1997. Od tego czasu odbywają się one corocznie w pierwszą sobotę czerwca. Od 2004 prowadzi także Lednicę Seniora, której termin przypada na pierwszą sobotę września.

Zbudował również w Lednicy ośrodek – Dom Jana Pawła II, do którego zaprasza do pogłębiania znajomości papieskiego nauczania. Otacza osobę Jana Pawła II ogromną miłością i szacunkiem oraz przyznaje, że myślą przewodnią jego życia kapłańskiego, zakonnego i duszpasterskiego stały się słowa tytułu jednego z dramatów Karola Wojtyły: “Promieniowanie ojcostwa”.

Chętnie przebywa z ludźmi młodymi. Dostrzega w nich potencjał i wzmacnia wiarę w ideały. Jest również propagatorem idei Małych Ojczyzn oraz organizatorem konkursów literackich im. Romana Brandstaettera. Współpracuje z wieloma pismami i wydawnictwami katolickimi oraz kulturalnymi. Jest autorem kilkunastu książek oraz cykli felietonów. Do najbardziej znanych publikacji zakonnika należą m.in.: “Pijani Bogiem” (2001), “Idź albo zdechnij” (2001), “Technika, sztuka, misterium wiary” (2007).

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma nagrodami. Jednym z najważniejszych wyróżnień jest otrzymany w 2011 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz książki, których autorem jest Jan Góra OP