TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

Katalog autorów

Ludwig von Mises

(ur. 1881 we Lwowie, zm. 1973 w Nowym Jorku), austriacki ekonomista, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales w Genewie oraz Uniwersytetu w Nowym Jorku, przedstawiciel szkoły austriackiej w ekonomii, przeciwnik idei gospodarki planowej, autor wielu książek i podręczników z dziedziny ekonomii.

W młodości uzyskał wszechstronne wykształcenie klasyczne. Znał wiele języków, w tym: niemiecki, łacinę, grekę, hebrajski, polski oraz francuski. W 1900 podjął studia w Wiedniu. W 1906 uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego i rzymskiego (w tamtym okresie ekonomię studiowano w ramach wydziału prawa). W 1910 zakończył trzyletnią służbę wojskową, a w 1913 dostał zatrudnienie jako privatdozent Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Walczył w I wojnie światowej jako kapitan artylerii kawalerii austro-węgierskiej, początkowo na froncie wschodnim w Karpatach, rosyjskiej Ukrainie i Krymie. W późniejszym etapie wojny pracował nad problemami ekonomicznymi w Sztabie Generalnym w Wiedniu. Po wojnie został dyrektorem austriackiego Urzędu Reparacji Wojennych Ligi Narodów (do 1920).

W 1919 powrócił na Uniwersytet Wiedeński. Aktywnie działał na rzecz różnych stowarzyszeń m.in. Społeczeństwa Ekonomicznego czy Stowarzyszenia na rzecz Polityki Socjalnej (do 1933). W 1926 występował z wykładami na amerykańskich uniwersytetach, które były sponsorowane przez Fundację Laury Spelman Rockefeller.

W latach 1920–1934 prowadził prywatne seminarium ekonomiczne w swoim biurze, w którym mogli uczestniczyć nauczyciele akademiccy oraz goście jedynie za zaproszeniem. W 1927 założył Austriacki Instytut Badań Cykli Koniunkturalnych. W 1938 w Genewie wziął ślub z Margit Sereny.

W 1940 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W 1942 rozpoczął 2-miesięczny kontrakt w Meksyku na stanowisku profesora wizytującego w Narodowym Uniwersytecie w Meksyku i Narodowej Szkole Ekonomii. Po 6 latach pobytu w USA uzyskał obywatelstwo amerykańskie. W latach 1946–1973 był doradcą Foundation for Economic Education. Wraz z F. A. Hayekiem przyczynił się do założenia Stowarzyszenia Mont Pelerin, międzynarodowej społeczności biznesmenów, ekonomistów i innych intelektualistów (1947). W 1949 został wydany jego traktat ekonomiczny – “Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii” (Human Action).

Wiele podróżował ze swoimi wykładami, jako profesor wizytujący odwiedził m.in. Meksyk, Peru i Argentynę. Jego odczyty wygłoszone w 1959 w Buenos Aires na zaproszenie Centrum Promocji Wolnej Ekonomii (później Centrum Studiów nad Wolnością) zostały pośmiertnie opublikowane jako “Polityka ekonomiczna: Rozważania na dziś i jutro”.

W 1962 został nagrodzony Austriacką Odznaką Honorową za Osiągnięcia Naukowe i Artystyczne. W 1963 przyznano mu honorowy doktorat z prawa na Uniwersytecie w Nowym Jorku za ukazanie filozofii wolnego rynku i obronę wolnego społeczeństwa. W 1964 uzyskał tytuł Doctor Rerum Politicarum Uniwersytetu we Fryburgu.

Zmarł w Nowym Jorku w 1973.

Zobacz książki, których autorem jest Ludwig von Mises