TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

O książce

Historia Biblii. Dzieje powstania i odczytywania Pisma Świętego

Czytając i studiując Pismo Święte, zwracamy się przede wszystkim ku jego treści, ku jego przesłaniu. Staramy się zrozumieć je w momencie powstawania, gdy autorzy biblijni pod natchnieniem Boga ludzkimi słowami spisywali Jego słowo. Potem chcemy odnieść słowa biblijne do sytuacji dzisiejszej.

Biblia ma jednak także własne dzieje. Wypełnia je najpierw historia jej powstawania, a potem czytania i tłumaczenia. Na nasze rozumienie Pisma Świętego mają wpływ tak jego pierwotna forma wyjściowa, jak i wielowiekowe doświadczenie chrześcijan, którzy czytali słowo Boże, tłumaczyli je, objaśniali i modlili się jego słowami. Historia Biblii zajmuje się właśnie tymi dziejami, począwszy od czasu powstawania ksiąg Starego i Nowego Testamentu, przez ustalenie kanonu, upowszechnianie Biblii w czasach rękopisów, wpływy reformacji, aż do epoki współczesnej. Bogate ilustracje pozwalają poznać kształt zewnętrzny ksiąg biblijnych na różnych etapach historii. Wiadomości są przy tym podane w sposób niezwykle przystępny.

Ze względu na osoby autorów książka ta ma charakter ekumeniczny: łączy katolicką i protestancką tradycję czytania Pisma Świętego. Nie różnią się one jednak zasadniczo, gdyż uznanie Biblii za źródło wiary i teologii wspólne jest wszystkim wyznaniom chrześcijańskim. Tłumaczenie i rzetelne objaśnianie Biblii z natury rzeczy stanowi ich wspólny mianownik. W książce poznajemy więc tradycję starożytną, która czciła Pismo Święte jako słowo Boże i opierała na Piśmie Świętym teologię, liturgię i życie chrześcijańskie. Poznajemy średniowiecze, w którym treść Biblii była przekazywana w dużym stopniu przez sztukę. Poznajemy entuzjazm protestantów dążących do zapoznania każdego z orędziem biblijnym, a wreszcie drogi Pisma Świętego w czasach nam bliższych. Reformacja protestancka podzieliła Kościół, ale faktycznie stało się to z przyczyn innych niż zainteresowanie Biblią! Równolegle do tych zjawisk, od czasów renesansowych humanistów, nabrały większego znaczenia naukowe studia biblijne: filologiczne i historyczne. W obecnych czasach upowszechnianie Pisma Świętego i wiedzy biblijnej staje się coraz bardziej przedsięwzięciem ekumenicznym.

Do wydania polskiego Historii Biblii dodano rozdziały i ilustracje przydatne dla polskiego czytelnika. Zawierają one informacje o rękopiśmiennych przekładach Biblii na język polski, o tłumaczeniach z XVI wieku i o tłumaczeniach nowszych. Problemy tłumaczenia tekstów biblijnych zilustrowano, gdzie to było potrzebne, przykładami polskimi, a nie angielskimi. Polska edycja tej znakomitej książki zawiera też uzupełnienia uwzględniające studia nad Biblią z lat ostatnich. Można więc sądzić, że ta kolejna ważna publikacja biblijna Oficyny Wydawniczej „Vocatio” dobrze posłuży upowszechnianiu wiedzy biblijnej w Polsce.

prof. Michał Wojciechowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Opinie naszych Klientów (0 opinii)Napisz swoją opinię

Ta książka nie została jeszcze przez nikogo oceniona

Informacje techniczne

Oprawa: twarda
Wydawca: Vocatio
Autor: Stephen M. Miller, Robert V. Huber
Rok wydania: 2005
Ilość stron: 368
Wymiar [mm]: 158 x 222
EAN: 9788371461248
ISBN: 83-7146-124-0
ID: 25836

Zobacz również

Historia Biblii. Dzieje powstania i odczytywania Pisma Świętego
Książka niedostępna
Gwarancja satysfakcji
Mogą Cię również zainteresować książki...