TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

O książce

Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana

Książka prof. Roberto de Mattei w sposób niezwykle precyzyjny, z zachowaniem najwyższych standardów rzetelności, ukazuje, w jaki sposób niszczycielskie prądy myślowe przenikały do umysłów wielu wysokich hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego.

Pokazuje, do jakiego stopnia lekceważono ostzeżenia co światlejszych kardynałów, biskupów, a także ludzi świeckich, że próby igrania z zatrutą myślą, bez zdecydowanego odcięcia się od błędnych filozofii - może mieć opłakane skutki.

I rzeczywiście, miała. Dowodzą tego spory, jakie toczyły się wokół sformułowań dokumentów na Soborze Watykańskim II i próby, niestety, w dużym stopniu skuteczne, rugowania tradycyjnych sformułowań w wielu dziedzinach teologii, marginalizowania roli Maryi w dziele Odkupienia (wskutek starań sporej grupy ojców soborowych nie przyznano Jej tytułów Współodkupicielki, Pośredniczki Wszelkich Łask).

Dowodzą tego spory, jakie toczyły się po zakończeniu obrad soborowych, kiedy to, na przykład, grupa kardynałów skrzydła progresywnego, która wspierała Pawła VI dopóty, dopóki akceptował forsowane przez nich zmiany. Jednakże ta sama grupa bezpardonowo zaatakowała Papieża, uchwalając rezolucję wzywającą do odwołania encykliki Humanae Vitae.

O tym i o wielu innych ważnych dla rozumienia najnowszej historii Kościoła, a także zdarzeń całkiem współczesnych, faktach, działaniach, osobach dowie się Czytelnik z tej ważnej książki.

Informacje techniczne

Oprawa: miękka
Wydawca: Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683
Autor: Roberto De Mattei
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 456
EAN: 9788393524211
ISBN: 978-83-935242-1-1
ID: 445218

Zobacz również

Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana
Książka niedostępna
Gwarancja satysfakcji
Mogą Cię również zainteresować książki...