TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

O książce

Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii. Seria: Prace Wydziału Teologii 184

Książka ks. prof. Czesława Krakowiaka w perspektywie historycznej ukazuje sprawowanie liturgii, w której razem z kapłanem posługiwali wierni świeccy wy­znaczeni do różnych funkcji. Dopiero z czasem niektóre z nich zostały przez Kościół uznane za niższe święcenia przygotowujące do sakramentu kapłaństwa. W konsek­wencji od wczesnego średniowiecza liturgię sprawowali jedynie duchowni wyższych i niższych świeceń.

Trzy pierwsze rozdziały tego opracowania dotyczą genezy i rozwoju świeceń niższych w Kościele łacińskim do Soboru Trydenckiego. Sobór Trydencki potwierdził naukę Kościoła, że sakrament święceń (Ordo) jest prawdziwym sakramentem ustanowionym przez Chrystusa, oraz - zachowując niższe święcenia (ordines minores) - podjął próbę ich reformy i dokładnie określił związane z nimi obowiązki. Wydany po Soborze Pontyfikał rzymski (1596) zawierał obrzędy udzielania najpierw świeceń niższych, a następnie wyższych. Autor szczegółowo omawia obrzędy tonsury, wpro­wadzające do stanu duchownego, i liturgię święceń niższych. Opierając się na so­borowym i posoborowym nauczaniu Kościoła oraz odnowionych księgach litur­gicznych, przybliża teologiczne i prawne podstawy pełnienia przez wiernych świec­kich posług i funkcji liturgicznych. Następnie omawia zwyczajne, czyli dostępne dla wszystkich ochrzczonych, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii oraz funkcje nadzwyczajne, takie jak udzielanie Komunii Św., prowadzenie w niedziele liturgii słowa Bożego, udzielanie dzieciom sakramentu chrztu, asystowanie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, prowadzenie części liturgii pogrzebowej i udzielanie bło­gosławieństw.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Mirosława Kowalczyka

Książka „Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii. Seria: Prace Wydziału Teologii 184” - oprawa miękka - Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL.

Informacje techniczne

Oprawa: miękka
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
Autor: ks. Czesław Krakowiak
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 160
Wymiar [mm]: 167x240
EAN: 9788373068339
ISBN: 978-83-7306-833-9
ID: 433895

Zobacz również

Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii. Seria: Prace Wydziału Teologii 184
49.60 zł
  • Wysyłamy w ciągu 24 h
  • Dostawa za jedyne 8.90 zł
    - sprawdź
Gwarancja satysfakcji
Mogą Cię również zainteresować książki...