TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

O książce

Drabina Jakuba. Praktyka karmelitańskiej modlitwy biblijnej

Drabina Jakuba to metoda modlitwy biblij­nej, prak­tyczna wskazówka, jak się mo­dlić Pismem św. To próba połączenia lectio divina i klasycz­nej me­tody kar­melitań­skiej modlitwy myślnej. Drabina Jakuba to także droga modlitwy ma­ryjnej. Co­dzienne lectio divina Ewangelii jest prak­tycznym naśladowaniem Ma­ryi, która umiłowała Jezusa i co­dziennie Go „czytała, rozważała, prze­madlała i kon­templowała” – nie tylko w proroc­twach Sta­rego Testamentu, ale w Żywym Słowie, które własną piersią wykarmiła, wychowała i ofia­ro­wała na Krzyżu!
Ten swoisty program biblijny ma bardzo kon­kret­ny cel: nauczyć się czytać Pismo św., nauczyć się modli­twy biblijnej i dzięki temu lepiej poznać samego Chrystusa oraz stać się bardziej świado­mym chrześ­ci­ja­ninem w życiu codziennym! Temu właśnie ma służyć DRABINA DO RAJU! To konkretna pomoc w samo­dzielnym przedzieraniu się przez gęsty busz Bo­żego Słowa i przecieranie w nim własnych ścieżek! Jest ona raczej zachętą do osobistej prak­tyki mo­dlitewnej w oparciu o Biblię, niż wyczer­pu­jącym opracowa­niem dotyczącym kwestii biblijnych. Jest pomocą duszpa­sterską i ma wybitnie praktyczny, a nie teore­tyczny, cha­rak­ter.

Informacje techniczne

Oprawa: miękka
Wydawca: Flos Carmeli
Autor: Jan Ewangelista Krawczyk OCD
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 244
Wymiar [mm]: 120x180
EAN: 9788364430275
ISBN: 978-83-64430-27-5
ID: 435789

Zobacz również

Drabina Jakuba. Praktyka karmelitańskiej modlitwy biblijnej
Książka niedostępna
Gwarancja satysfakcji
Mogą Cię również zainteresować książki...