TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

Katalog autorów

Grzegorz Kucharczyk

(ur. 1969), historyk myśli politycznej XIX i XX w. Specjalizuje się w historii Niemiec.

Jest specjalistą z zakresu historii Niemiec. Doktorat “Prusy, Rosja i kwestia polska w myśli politycznej Constantina Frantza” obronił w 1997 w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002, na postawie rozprawy “Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasie zaborów 1815–1914”, uzyskał habilitację.

Pracuje w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Publikuje m.in. w "Christian Order", "Salisbury Review", "Christianitas", "Cywilizacji", "Pro Fide, Rege et Lege", "Arcanach" i "Naszym Dzienniku". Jest współautrem serii podręczników historii do gimnazjum “Przez tysiąclecia i wieki”.

W swojej pracy naukowej zajmuje się również historią Kościoła. Wśród jego publikacji na ten temat warto wymienić chociażby książki “Czerwone karty Kościoła” czy “Nienawiść i pogarda. Dwa stulecia walki z Kościołem”.

Zobacz książki, których autorem jest Grzegorz Kucharczyk