TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

Katalog autorów

ks. Tadeusz Dajczer

(ur. 1931 w Pruszkowie, zm. 2009 w Warszawie), polski ksiądz katolicki, kanonik, profesor teologii, religioznawca, inicjator Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Studia ukończył na Wydziale Teologicznym w Warszawie, a w 1955 otrzymał święcenia. W latach 1966–1972 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. W tamtym czasie nie przyjął propozycji współpracy z SB, w wyniku czego przez cały okres studiów nie otrzymał przedłużenia paszportu i nie mógł przyjechać do Polski. Po wielu latach jego nazwisko znalazło się na tzw. liście Wildsteina (2005).

Po powrocie został pierwszym kierownikiem Katedry Fenomenologii Religii utworzonej na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dziś UKSW). Habilitował się na ATK w 1981. Cztery lata później założył Ruch Rodzin Nazaretańskich, który obecnie działa w około 40 krajach świata.

W 1994 z rąk Lecha Wałęsy otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Rok później poważnie zachorował. Ograniczenie sprawności fizycznej uniemożliwiło mu prowadzenie dalszej działalności publicznej. Dzięki otrzymaniu pisemnego pozwolenia z warszawskiej Kurii Metropolitalnej na sprawowanie mszy św. w mieszkaniu mógł kontynuować posługę kapłańską. W 1999 przestał być wykładowcą warszawskiej ATK. W dalszym ciągu jednak zajmował się współredagowaniem materiałów formacyjnych Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Jest autorem dzieł z dziedziny duchowości, które od lat stanowią żywą inspirację dla wielu ludzi do życia w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Do takich książek należy m.in. światowy bestseller “Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości” (1992), przetłumaczony na 29 języków i wydany w 36 krajach. To ceniony “podręcznik” życia chrześcijańskiego. W latach 2007–2009 wydał również cykl sześciu książek “Rozważania o Eucharystii”, odsłaniający cenną, teoretyczną i praktyczną wiedzę teologiczną na temat mszy św.

Do śmierci był rezydentem w parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce. Tam kontynuował również pracę duszpasterską w założonym przez siebie kole życia wewnętrznego.

Zobacz książki, których autorem jest ks. Tadeusz Dajczer