TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

O książce

Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje. Seria: Postępy psychologii

Inteligencja jest przedmiotem zainteresowania psychologii od początku istnienia tej dziedziny nauki, a ta monografia w systematyczny sposób prezentuje dorobek prowadzonych od ponad stu lat badań nad naturą owego zjawiska. Autor omawia pojęcie inteligencji, odnoszące się do niej koncepcje czynnikowe, biologiczne i poznawcze, a także związek z sukcesami i niepowodzeniami życiowymi. Przegląd najważniejszych badań i teorii stał się przy tym podstawą autorskiej syntezy wiedzy na temat inteligencji, dzięki czemu czytelnik zyskuje całościowe spojrzenie na referowany problem.

Autor pokusił się też o zdefiniowanie i krytykę modnych obecnie pojęć inteligencji emocjonalnej i społecznej i zaprosił czytelnika do wspólnego przyjrzenia się ich związkom z sukcesami i niepowodzeniami życiowymi.

"Książka z jednej strony prezentuje niemal wszystkie najważniejsze kierunki i zagadnienia badań nad zjawiskiem inteligencji, z drugiej zaś jest próbą autorskiej syntezy wiedzy na ten temat. Można ją podzielać lub nie, daje ona jednak całościowe, zintegrowane spojrzenie na omawiany problem. Struktura książki jest przejrzysta i w sposób merytoryczny spójnie prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące teorii i badań nad inteligencją."

Z recenzji wydawniczej prof. Jana Strelaua

"Książka Edwarda Nęcki pokazuje, że inteligencja jest własnością człowieka, u podstaw której leżą elementarne procesy poznawcze, takie jak uwaga, pamięć operacyjna i kontrola poznawcza. Autor daje systematyczny wykład tej problematyki, omawiając kolejno pojęcie inteligencji, jej czynnikowe, biologiczne i poznawcze koncepcje oraz związek z sukcesami i niepowodzeniami życiowymi."

Z recenzji wydawniczej prof. Tomasza Maruszewskiego

Informacje techniczne

Oprawa: miękka
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Autor: Edward Nęcka
Rok wydania: 2003
Ilość stron: 180
Wymiar [mm]: 165x240
EAN: 9788389120083
ISBN: 83-89120-08-9
ID: 17534

Zobacz również

Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje. Seria: Postępy psychologii
Książka niedostępna
Gwarancja satysfakcji
Mogą Cię również zainteresować książki...
 - okładka książki

Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia

Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy
 - okładka książki

Pierwsza pomoc. Wykorzystywanie seksualne

Josh McDowell, Ed Stewart
 - okładka książki

Psycho-manipulacje

Tomasz Witkowski
 - okładka książki

Psychologia Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy psychologii

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann
 - okładka książki

Nieśmiałość. Seria: Terapia

Philip G. Zimbardo
 - okładka książki

Wykrywanie kłamstw i oszukiwania

Aldert Vrij
 - okładka książki

Poczucie winy i przebaczenie w duszpasterstwie i teologii

Wunibald Muller
 - okładka książki

Manipulowanie umysłem

Denise Winn
 - okładka książki

Paradoks czasu

Philip G. Zimbardo, John Boyd
 - okładka książki

Focus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości

Daniel Goleman
 - okładka książki

Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych / Violence and Health in television

Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż
 - okładka książki

Dynamika emocji teoria i praktyka

Dariusz Doliński, Wojciech Błaszczak
 - okładka książki

Psychologia Kluczowe koncepcje. Tom 4. Psychologia osobowości

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann
 - okładka książki

Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej. Seria: Biblioteka Moderatora

Tomasz Witkowski
 - okładka książki

Psychologia Kluczowe koncepcje. Tom 3. Struktura i funkcje świadomości

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson,Vivian McCann
 - okładka książki

Psychologia Kluczowe koncepcje. Tom 2. Motywacja i uczenie się

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson,Vivian McCann
 - okładka książki

Psychologia Kluczowe koncepcje. Tom 5. Człowiek i jego środowisko

Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann
 - okładka książki

Focus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości

Daniel Goleman