BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Katalog autorów

Gilbert Keith Chesterton

(ur. 1874 w Londynie, zm. 1936 w Beaconsfield), angielski powieściopisarz, poeta, dramaturg i eseista.

Należał do słynnego Klubu Detektywów, skupiającego najwybitniejszych twórców powieści i opowiadań kryminalnych (m.in. obok A. Christie). Był konserwatystą przeciwstawiającym się socjalizmowi i agnostycyzmowi. Mistrz groteski, paradoksu i humoru absurdalnego.

Mając podstawowe wykształcenie, podjął naukę sztuk plastycznych w Slade School of Art przy Uniwersytecie Londyńskim. Nie dane mu jednak było ukończyć studiów wyższych. Przez krótki okres po zdobyciu wykształcenia artystycznego działał jako rysownik i karykaturzysta, oddając się w późniejszych latach dziennikarstwu i publicystyce.

Był działaczem nurtu odnowy duchowej Kościoła anglikańskiego. Mimo to, na początku lat 20. przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm. Reprezentował poglądy konserwatywne, przeciwstawiał się ideom socjalizmu i agnostycyzmu, którym hołdował w młodości.

Swoją drogę do poznania wiary opisał w monumentalnym dziele “Ortodoksja” (Orthodoxy,1908), uznawanym za jedną z najważniejszych książek XX w., arcydzieło retoryki i kamień milowy w rozwoju myśli chrześcijańskiej. W swoich tekstach postulował również własny program ekonomiczny, nastawiony przede wszystkim na popieranie drobnej przedsiębiorczości.

Pod wpływem katolickiej nauki społecznej stworzył wraz z Hilairem Bellokiem teorię tzw. dystrybucjonizmu, odrzucającą zarówno kapitalizm, jak i socjalizm, głoszącą potrzebę budowy społeczeństwa opartego na upowszechnieniu drobnej własności.

Był sympatykiem i przyjacielem Polski. Często zabierał głos w naszej sprawie. Odwiedziny w Polsce (1927) przyczyniły się do jego popularności już w dwudziestoleciu międzywojennym.

W 2006 rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Zobacz książki, których autorem jest Gilbert Keith Chesterton