TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

O książce

Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony

Książka, w której omówione zostały wybrane kategorie filozoficzne, hierarchiczności i partycypacji, jako fundamenty teorii ikon, stanowi novum na tle publikacji dotyczących tego przedmiotu. Teoria ikony obejmuje również inne kategorie, jak uobecnienie, piękno, reprezentacja oraz podobieństwo, o których Autorka także wspomina w odpowiednich fragmentach swojej książki. Jednak wybrane kategorie, stanowiące jej główny temat, pozwalają na pogłębiony filozoficznie namysł nad tym, co stanowi o syntezie tradycji czerpiącej zarówno z filozofii platońskiej, jak i perypatetyckiej. Perspektywa filozoficzna, w której omówione zostały wybrane, aczkolwiek istotne cechy teorii ikony, pozwoliła na niezwykle interesującą konfrontację wątków estetycznych, dotyczących sztuki i piękna oraz pogłębionych teologicznie treści intelektualnych. U podstaw tego rodzaju paraleli oraz porównań leży określona antropologia, oparta na przedwstępnym założeniu, że człowiek w swoim dążeniu do doskonałości staje się istotą coraz bardziej integralną, harmonijną i zjednoczoną, ostatecznie przełamującą dualizm duszy i ciała.
dr hab. Wiesława Sajdek prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Informacje techniczne

Oprawa: Płyta winylowa
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Autor: Anna Palusińska
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 164
Wymiar [mm]: 145x240
EAN: 9788380614550
ISBN: 978-83-8061-455-0
ID: 403767

Zobacz również

Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony
Książka niedostępna
Gwarancja satysfakcji
Mogą Cię również zainteresować książki...