TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

O książce

100 lat teologii na KUL

Słowo wstępne

Z dziejów Wydziału Teologii 1918-2018
1. Historia
2. Działalność naukowa
3. Uhonorowani przez Wydział Teologii
4. Dziekani Wydziału Teologii

W służbie Wydziału Teologii
1. Władze Wydziału Teologii
2. Rada Wydziału Teologii
2.1. Członkowie
2.2. Pozostali członkowie
2.3. Osoby zaproszone
3. Pracownicy Dziekanatu Wydziału Teologii
3.1. Kierownicy
3.2. Byli pracownicy
3.3. Obecni pracownicy

Instytut Nauk Biblijnych
1. Aktualna struktura
2. Historia
3. Działalność

Instytut Historii Kościoła i Patrologii
1. Aktualna struktura
2. Historia
3. Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu
3.1. Historia Katedry
3.2. Osiągnięcia Katedry
4. Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów Teologii
4.1. Historia Katedry
4.2. Działalność Katedry
5. Katedra Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła XIX i XX wieku
5.1. Działalność Katedry
6. Katedra Patrologii Greckiej i Łacinskiej
6.1. Historia Katedry
6.2. Osiągnięcia Katedry

Instytut Teologii Fundamentalnej
1. Aktualna struktura
2. Zarys dziejów
3. Główne nurty badawcze
4. Najważniejsze publikacje
5. Osiągnięcia organizacyjne
6. Współpraca krajowa i międzynarodowa
7. Studia doktoranckie

Instytut Teologii Dogmatycznej
1. Struktura
2. Z historii Instytutu
3. Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
3.1. Historia
3.2. Działalność
4. Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego
4.1. Historia
4.2. Działalność
5. Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii
5.1. Historia
5.2. Działalność
5.3. Najważniejsze publikacje
6. Główne kierunki badań i zadania Instytutu

Instytut Teologii Moralnej
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne nurty badawcze
4. Najważniejsze publikacje
5. Osiągnięcia organizacyjne
6. Współpraca krajowa i międzynarodowa
7. Studia doktoranckie

Instytut Teologii Duchowości
1. Aktualna struktura
2. Historia
3. Struktura
4. Działalność
5. Ważniejsze publikacje

Instytut Liturgiki i Homiletyki
1. Aktualna struktura
2. Geneza
3. Główne zadania
4. Działalność
4.1. Katedra Historii Liturgii
4.2. Katedra Homiletyki
4.3. Katedra Liturgiki Pastoralnej
4.4. Katedra Teologii Liturgii
4.5. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej
5. Konferencje
6. Czasopisma, serie wydawnicze i księgi jubileuszowe
7. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi
7.1. Specjalizacja liturgiczna
7.2. Specjalizacja homiletyczna

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne nurty badawcze
3.1. Specjalizacja teologia praktyczna
3.2. Specjalizacja katechetyka
3.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
3.4. Specjalizacja edukacja medialna
4. Wykaz najważniejszych konferencji
4.1. Specjalizacja teologia praktyczna
4.2. Specjalizacja katechetyka
4.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
4.4. Specjalizacja edukacja medialna
5. Wykaz najważniejszych publikacji
5.1. Specjalizacja teologia praktyczna
5.2. Specjalizacja katechetyka
5.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
5.4. Specjalizacja edukacja medialna
6. Współpraca zagraniczna
7. Osiągnięcia organizacyjne i wdrożeniowe
8. Organizacja studiów doktoranckich
8.1. Specjalizacja teologia praktyczna
8.2. Specjalizacja katechetyka
8.3. Specjalizacja duszpasterstwo rodzin
8.4. Specjalizacja edukacja medialna

Instytut Ekumeniczny
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne nurty badawcze
4. Najnowsze publikacje
5. "Roczniki Teologiczne"
6. Serie wydawnicze
7. Studia doktoranckie
8. Krajowe i miedzynarodowe sympozja, konferencje i sesje naukowe
9. Projekty badawcze i współpraca międzynarodowa
10. Ekumenizm duchowy

Instytut Muzykologii
1. Aktualna struktura
2. Zarys historii
3. Główne kierunki badań
4. Osiągnięcia organizacyjne
5. Publikacje
6. Instrumenty

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
1. Aktualna struktura
2. Powstanie i rozwój
3. Główne nurty badawcze
4. Najważniejsze publikacje
5. Studia w Instytucie
5.1. Nauki o rodzinie
5.2. Praca socjalna

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
1. Historia
2. Działalność
3. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne"
4. Ważniejsze publikacje książkowe

Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ucrainicum

Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii
1. Cele i zadania
2. Działalność
3. Zarząd

Koło Naukowe Teologów
1. Historia
2. Działalność
3. Publikacje

Koło Naukowe Studentów Muzykologii

Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii
1. Chór Instytutu
2. Schola Gregoriana
3. Zespoły instrumentalne
4. Zespoły wokalne
5. Zespoły rozrywkowe

Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie
1. Cele i zadania
2. Osiągnięcia
3. Aktualny skład Zarządu
4. Wykaz kuratorów

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Studencka Sekcja Badań Społecznych

Koło Badań Społecznych Studentów INoRiPS

Biblioteka Wydziału Teologii
1. Trudne początki
2. Czasy powojenne
3. Dzieje najnowsze

Biblioteka Instytutu Muzykologii

Indeks osobowy

Informacje techniczne

Oprawa: twarda
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Autor: ks. Sławomir Nowosad, ks. Jacenty Mastej
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 271
Wymiar [mm]: 175x245
EAN: 9788380615588
ISBN: 978-83-8061-558-8
ID: 416465

Zobacz również

100 lat teologii na KUL
39.00 zł
  • Wysyłamy w ciągu 24 h
  • Dostawa za jedyne 8.90 zł
    - sprawdź
Gwarancja satysfakcji
Mogą Cię również zainteresować książki...