TOP 50 - szczególnie polecamy!

KLIKNIJ i zobacz już teraz!

Katalog autorów

o. Józef Augustyn SJ

(ur. 1950 w Ołpinach), polski jezuita, kierownik duchowy, rekolekcjonista, redaktor czasopism, autor książek i artykułów.

Wychował się na terenie diecezji tarnowskiej. W wieku 15 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (zakon jezuitów), gdzie kontynuował naukę. W 1970 zdał maturę. Następnie studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a później teologię na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego Collegium Bobolanum w Warszawie.

Po święceniach kapłańskich, które otrzymał w 1976, studiował katechetykę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W roku akademickim 1981/82 pogłębiał wiedzę z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Poznał wówczas o. Federico Arvesu, jezuitę kubańskiego, profesora duchowości i kierownika duchowego. Znajomość ta miała duży wpływ na późniejszą działalność rekolekcyjną i duszpasterską o. Augustyna.

W Czechowicach–Dziedzicach, w latach 1984–1991, wykonywał prace w charakterze kierownika duchowego i animatora rekolekcji opartych na “Ćwiczeniach duchowych” św. Ignacego Loyoli. W latach 1985–2000, corocznie organizował również Kurs Duchowości Ignacjańskiej.

W 1986 złożył uroczystą profesję zakonną. W 1994 obronił doktorat na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie. W tym samym roku został adiunktem na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a pięć lat później również w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, gdzie do dziś prowadzi wykłady z zakresu życia duchowego i pedagogiki. W 2002 habilitował się, rok później otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pracował również w charakterze wykładowcy na kilku innych wyższych uczelniach, prowadząc zajęcia z wychowania do życia w rodzinie na studiach podyplomowych.

Jako uznany autorytet był angażowany, zarówno przez Komisję Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, jak również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tworzenie programu wychowania prorodzinnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

O. Augustyn jest redaktorem kwartalników “Życie Duchowe” i “Pastores”. Napisał około 50 książek i ponad 200 artykułów z dziedziny duchowości i pedagogiki chrześcijańskiej. Zagadnienia poruszane w jego pracach to m.in.: modlitwa, sakramenty, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie do celibatu, kierownictwo duchowe, ludzka emocjonalność. Do najbardziej znanych dzieł autora należą: “Ojciec wzruszył się głęboko” (1992), “Sakrament pojednania” (1992), “Sakrament małżeństwa” (2001), “Świat ludzkich uczuć” (2000), “Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe” (1999), “Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe” (1999).

Zobacz książki, których autorem jest o. Józef Augustyn SJ
Jak się modlić? Przewodnik - okładka książki

Jak się modlić? Przewodnik

o. Józef Augustyn SJ
W trosce o czyste sumienie - okładka książki

W trosce o czyste sumienie

o. Józef Augustyn SJ
Życie i Eucharystia. Medytacje - okładka książki

Życie i Eucharystia. Medytacje

o. Józef Augustyn SJ
Bestseller Jak kochać dzieci - okładka książki

Jak kochać dzieci

o. Józef Augustyn SJ
Kwadrans szczerości. Wprowadzenie - okładka książki

Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia

o. Józef Augustyn SJ
Bestseller Jak walczyć z duchem gniewu, smutku, - okładka płyty

Jak walczyć z duchem gniewu, smutku, acedii, wyniosłości i pychy według Ojca Pustyni Ewagriusza z Pontu. Skupienie rekolekcyjne

o. Józef Augustyn SJ
Bestseller Sakrament małżeństwa. Mały poradnik - okładka książki

Sakrament małżeństwa. Mały poradnik dla narzeczonych i młodych małżonków

o. Józef Augustyn SJ
Wychowanie seksualne w rodzinie - okładka książki

Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole

o. Józef Augustyn SJ
O miłości, małżeństwie i rodzinie - okładka książki

O miłości, małżeństwie i rodzinie

o. Józef Augustyn SJ
Ćwiczenia duchowne w praktyce - okładka książki

Ćwiczenia duchowne w praktyce

o. Józef Augustyn SJ
Droga do szczęścia. Rozmowy - okładka książki

Droga do szczęścia. Rozmowy

o. Józef Augustyn SJ
Jak zgadzać się na własne życie - okładka książki

Jak zgadzać się na własne życie

o. Józef Augustyn SJ, Lucyna Słup
Bestseller O uporządkowaniu naszych uczuć - pudełko audiobooku

O uporządkowaniu naszych uczuć

o. Józef Augustyn SJ
Bestseller Jak szukać i znajdować wolę Bożą - pudełko audiobooku

Jak szukać i znajdować wolę Bożą

o. Józef Augustyn SJ
Adamie, gdzie jesteś? Rozważania - okładka książki

Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli

o. Józef Augustyn SJ
Aby poszerzyło się nasze serce - okładka książki

Aby poszerzyło się nasze serce

o. Józef Augustyn SJ
Kochaj mnie Tato! Medytacje o ojcostwie - okładka książki

Kochaj mnie Tato! Medytacje o ojcostwie (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Aby nas bolało cierpienie innych - okładka książki

Aby nas bolało cierpienie innych

o. Józef Augustyn SJ
Celibat. Aspekty pedagogiczne i - okładka książki

Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe

o. Józef Augustyn SJ
Niepokalanie Poczęta. Najlepsza - pudełko audiobooku

Niepokalanie Poczęta. Najlepsza Uczennica Jezusa

o. Józef Augustyn SJ
Słowo Boże w walce przeciw ośmiu - pudełko audiobooku

Słowo Boże w walce przeciw ośmiu złym myślom (audiobook)

o. Józef Augustyn SJ, o. Leon Nieścior OMI
Miłość jest wszystkim - pudełko audiobooku

Miłość jest wszystkim

o. Józef Augustyn SJ
W codziennej bliskości z Jezusem - pudełko audiobooku

W codziennej bliskości z Jezusem

o. Józef Augustyn SJ
Modlitwa, która leczy duszę według - pudełko audiobooku

Modlitwa, która leczy duszę według Ojców Pustyni

o. Józef Augustyn SJ
Najpiękniejszy z ludzkich synów. - okładka książki

Najpiękniejszy z ludzkich synów. Droga Krzyżowa

o. Józef Augustyn SJ
Integracja seksualna. Przewodnik - okładka książki

Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności

o. Józef Augustyn SJ
Wypalenie nie tylko na polu zawodowym - pudełko audiobooku

Wypalenie nie tylko na polu zawodowym (audiobook)

o. Józef Augustyn SJ
Intymność i wolność - okładka książki

Intymność i wolność

o. Józef Augustyn SJ
Ból krzywdy i radość przebaczenia - okładka książki

Ból krzywdy i radość przebaczenia + CD

o. Józef Augustyn SJ
Zawsze kochałem życie - okładka książki

Zawsze kochałem życie

o. Józef Augustyn SJ, Jerzy Zakrzewski SJ
Myśli na każdy dzień. Minuta duchowości - pudełko audiobooku

Myśli na każdy dzień. Minuta duchowości (mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Poznanie samego siebie owocem życia - pudełko audiobooku

Poznanie samego siebie owocem życia duchowego. Z inspiracji Ewagriusza z Pontu (mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Duchowy przewodnik. Jak zrozumieć - okładka książki

Duchowy przewodnik. Jak zrozumieć siebie i innych

o. Józef Augustyn SJ
Sakrament pojednania - okładka książki

Sakrament pojednania

o. Józef Augustyn SJ
Osiem błogosławieństw - okładka książki

Osiem błogosławieństw

o. Józef Augustyn SJ
Pasja życia dla Jezusa (CD mp3) - pudełko audiobooku

Pasja życia dla Jezusa (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Przewodnik po rozterkach młodości - okładka książki

Przewodnik po rozterkach młodości

o. Józef Augustyn SJ
O przyjaźni. Medytacje (+ CD) - okładka książki

O przyjaźni. Medytacje (+ CD)

o. Józef Augustyn SJ
Kapłaństwo. Duchowość i posługa - okładka książki

Kapłaństwo. Duchowość i posługa

o. Józef Augustyn SJ
Adoracja Jezusa źródłem uzdrowienia - pudełko audiobooku

Adoracja Jezusa źródłem uzdrowienia z poczucia krzywdy. Skupienie rekolekcyjne (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Rady ewangeliczne. Nie tylko dla - okładka książki

Rady ewangeliczne. Nie tylko dla osób zakonnych

o. Józef Augustyn SJ
Śladami Jezusa. Rozważanie drogi - okładka książki

Śladami Jezusa. Rozważanie drogi krzyżowej

o. Józef Augustyn SJ
Myśli na każdy dzień roku - okładka książki

Myśli na każdy dzień roku

o. Józef Augustyn SJ
Walka duchowa (mp3) - pudełko audiobooku

Walka duchowa (mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Piękna miłość do Jezusa - okłakda ebooka

Piękna miłość do Jezusa

o. Józef Augustyn SJ
Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji - okładka książki

Przewodnik po ojcostwie. 40 medytacji dla ojców

o. Józef Augustyn SJ
Droga do szczęśliwego życia. Medytacje - pudełko audiobooku

Droga do szczęśliwego życia. Medytacje kazania na górze

o. Józef Augustyn SJ
Sztuka relacji międzyludzkich. - okładka książki

Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina. Seria: Psychologia i formacja

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Droga krzyżowa. Rozważania - okładka książki

Droga krzyżowa. Rozważania

o. Józef Augustyn SJ
Kochaj mnie tato! Medytacje o ojcostwie - okładka książki

Kochaj mnie tato! Medytacje o ojcostwie

o. Józef Augustyn SJ
Kapłańskie ojcostwo. Rozważania - okładka książki

Kapłańskie ojcostwo. Rozważania dla kleryków, ich rodziców, wychowawców oraz dla księży

o. Józef Augustyn SJ
Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne - okładka książki

Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli

o. Józef Augustyn SJ
Adoracja źródłem miłości, pokoju - okładka płyty

Adoracja źródłem miłości, pokoju i ładu. Skupienie rekolekcyjne. Seria: Kolekcja Życia Duchowego

o. Józef Augustyn SJ
Sztuka kierownictwa duchowego. - okładka książki

Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne - okładka książki

Widzieliśmy Pana. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień czwarty

o. Józef Augustyn SJ
W miłości nie ma lęku. Medytacje - okładka książki

W miłości nie ma lęku. Medytacje

o. Józef Augustyn SJ
Codzienny rachunek sumienia według - pudełko audiobooku

Codzienny rachunek sumienia według metody św. Ignacego Loyoli (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
O krzywdzie przebaczeniu i spowiedzi - okładka książki

O krzywdzie przebaczeniu i spowiedzi

o. Józef Augustyn SJ
O uczuciach i innych trudnych ludzkich - okładka książki

O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach

o. Józef Augustyn SJ
W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne - okładka książki

W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Tydzień trzeci

o. Józef Augustyn SJ
Co zabrać ze sobą. Po fundamencie - okładka książki

Co zabrać ze sobą. Po fundamencie ćwiczeń duchownych

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Daj mi pić. Rozważania rekolekcyjne - okładka książki

Daj mi pić. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli

o. Józef Augustyn SJ
Jak szukać i znajdować wolę Bożą? - okładka książki

Jak szukać i znajdować wolę Bożą?

o. Józef Augustyn SJ
Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie - okładka książki

Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania

o. Józef Augustyn SJ
Modlitwa i życie. Medytacje - okładka książki

Modlitwa i życie. Medytacje

o. Józef Augustyn SJ
Świat naszych uczuć - okładka książki

Świat naszych uczuć

o. Józef Augustyn SJ
Uzdrowienie z poczucia krzywdy. - okładka książki

Uzdrowienie z poczucia krzywdy. Fundament

o. Józef Augustyn SJ
Maryja mistrzynią modlitwy - pudełko audiobooku

Maryja mistrzynią modlitwy

o. Józef Augustyn SJ
Trud i zmaganie. Miłość i szczęście. - pudełko audiobooku

Trud i zmaganie. Miłość i szczęście. Skupienie rekolekcyjne o miłości samego siebie

o. Józef Augustyn SJ
Medytacja ignacjańska - okładka książki

Medytacja ignacjańska

o. Józef Augustyn SJ
Widzieliśmy pana. Seria: Ćwiczenia - pudełko audiobooku

Widzieliśmy pana. Seria: Ćwiczenia duchowne. IV tydzień (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
W Jego ranach. Seria: Ćwiczenia - pudełko audiobooku

W Jego ranach. Seria: Ćwiczenia duchowne. III tydzień (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Daj mi pić. Seria: Ćwiczenia duchowne. - pudełko audiobooku

Daj mi pić. Seria: Ćwiczenia duchowne. II tydzień (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Adamie, gdzie jesteś? Seria: Ćwiczenia - pudełko audiobooku

Adamie, gdzie jesteś? Seria: Ćwiczenia duchowne. I tydzień (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Uzdrowienie z poczucia krzywdy - pudełko audiobooku

Uzdrowienie z poczucia krzywdy (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Życie i eucharystia. Medytacje - okładka książki

Życie i eucharystia. Medytacje

o. Józef Augustyn SJ
Intymność i wolność w spotkaniu - pudełko audiobooku

Intymność i wolność w spotkaniu z Jezusem (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Spragnieni ojcowskiej miłości (CD - okładka książki

Spragnieni ojcowskiej miłości (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Kochaj mnie Tato! Medytacje o ojcostwie - okładka książki

Kochaj mnie Tato! Medytacje o ojcostwie

o. Józef Augustyn SJ
Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu - okładka książki

Co zabrać ze sobą? Po trzecim tygodniu ćwiczeń duchowych

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Co zabrać ze sobą? Po syntezie - okładka książki

Co zabrać ze sobą? Po syntezie ćwiczeń duchownych

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Kochać samego siebie (CD mp3) - pudełko audiobooku

Kochać samego siebie (CD mp3)

o. Józef Augustyn SJ
Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne - pudełko audiobooku

Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli

o. Józef Augustyn SJ
Sztuka bycia księdzem - okładka książki

Sztuka bycia księdzem

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Rozmowy o księżach, rodzinie i - okładka książki

Rozmowy o księżach, rodzinie i życiu duchowym

o. Józef Augustyn SJ
Medytacje jerozolimskie - okładka książki

Medytacje jerozolimskie

o. Józef Augustyn SJ
Co zabrać ze sobą? Po drugim tygodniu - okładka książki

Co zabrać ze sobą? Po drugim tygodniu ćwiczeń duchownych

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Integracja seksualna. Przewodnik - okładka książki

Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności

o. Józef Augustyn SJ
Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne - okładka książki

Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe

o. Józef Augustyn SJ
Celibat. Aspekty pedagogiczne i - okładka książki

Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe

o. Józef Augustyn SJ
Co zabrać ze sobą? Po pierwszym - okładka książki

Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu ćwiczeń duchownych

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Jak się modlić? Przewodnik - okładka książki

Jak się modlić? Przewodnik

o. Józef Augustyn SJ
O tym, co w życiu ważne. Krótkie - okładka książki

O tym, co w życiu ważne. Krótkie medytacje

o. Józef Augustyn SJ
Duchowość kobiety - okładka książki

Duchowość kobiety

o. Józef Augustyn SJ (red.)
Przewodnik po przyjaźni. 40 medytacji - okładka książki

Przewodnik po przyjaźni. 40 medytacji dla przyjaciół

o. Józef Augustyn SJ
Aby życie było szczęśliwe. Spotkania - okładka książki

Aby życie było szczęśliwe. Spotkania

o. Józef Augustyn SJ
Cząstka prawdy. Krótkie medytacje - okładka książki

Cząstka prawdy. Krótkie medytacje o szukaniu Boga we wszystkich rzeczach

o. Józef Augustyn SJ
Praktyka kierownictwa duchowego - okładka książki

Praktyka kierownictwa duchowego

o. Józef Augustyn SJ
Sakrament pojednania - okładka książki

Sakrament pojednania

o. Józef Augustyn SJ
Sakrament małżeństwa - okładka książki

Sakrament małżeństwa

o. Józef Augustyn SJ
Ojcze nasz - fundament. Rozważania - okładka książki

Ojcze nasz - fundament. Rozważania rekolekcyjne oparte na fundamencie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli

o. Józef Augustyn SJ
O uczuciach i innych trudnych ludzkich - okładka książki

O uczuciach i innych trudnych ludzkich sprawach. Seria: Poznaj siebie

o. Józef Augustyn SJ