BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Katalog autorów

Ks. Piotr Pawlukiewicz

(ur. 1960 w Warszawie), ksiądz katolicki, doktor teologii, znany rekolekcjonista i kaznodzieja, honorowy kanonik Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, autor książek z dziedziny duchowości.

Studiował teologię pastoralną (Katolicki Uniwersytet Lubelski), homiletykę (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) i retorykę (Uniwersytet Jagielloński). W 1985 ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz przyjął święcenia kapłańskie.

Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wincentego a Paulo w Otwocku. W latach 1996–1998 był redaktorem naczelnym Radia Józef w Warszawie. Obecnie głosi homilie w kościele św. Krzyża w Warszawie. Współpracuje z warszawskim Radiem Plus, gdzie prowadzi audycję “Katechizm Poręczny”, poświęconą przede wszystkim odpowiedziom na pytania słuchaczy o praktyczne aspekty wiary. Głosi także kazania dla studentów w warszawskim kościele św. Anny. Prowadzi wykłady z homiletyki dla alumnów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Jest członkiem redakcji radiowej mszy świętej w kościele św. Krzyża w Warszawie. Był kapelanem sejmowej kaplicy i duszpasterzem parlamentarzystów.

Głosi rekolekcje w wielu miastach Polski zarówno w kościołach, jak i dla indywidualnych grup uczestników, w tym dla środowisk polonijnych. Do najbardziej znanych spośród wygłaszanych przez niego konferencji należą te poświęcone kwestii miłości i płciowości “Seks – poezja czy rzemiosło?”.

Zobacz książki, których autorem jest Ks. Piotr Pawlukiewicz