BESTSELLEROWA PROMOCJA

KLIKNIJ i zobacz 25 najlepszych tytułów z 25% rabatem!

Katalog autorów

Jan Paweł II

właśc. Karol Wojtyła (ur. 1920 w Wadowicach, zm. 2005 w Watykanie), błogosławiony Kościoła katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, 264. papież i 6. suwerenny władca Państwa Watykańskiego, kawaler Orderu Orła Białego. Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

Był papieżem Kościoła katolickiego (16 października 1978–2 kwietnia 2005), jednym z najbardziej znanych na świecie Polaków. Urodził się 18 maja 1920 roku w rodzinie Karola i Emilii Wojtyłów. W wieku 9 lat stracił matkę, a po trzech latach również starszego brata Edmunda.

Już w dzieciństwie wyróżniał się wielką wiarą. Duży wpływ na niego wywarł katecheta, ks. Kazimierz Figlewicz. Był wzorowym uczniem. Kochał teatr i sam wyróżniał się dużym talentem aktorskim. Po celująco zdanej maturze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie poznał Jana Tyranowskiego, dzięki któremu po raz pierwszy sięgnął po pism św. Jana od Krzyża.

Podczas wojny zmuszony był podjąć prace w zakładach chemicznych Solvay. W 1941 zmarł jego ojciec. Rok póĽniej Wojtyła wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. 1 listopada 1946 r. przyjął święcenia prezbiteriatu.

Jeszcze w okresie studiów, ale również w czasie późniejszego życia kapłańskiego, tworzył poezję. Po święceniach został skierowany na dalsze studia do Rzymu. Jego praca doktorska dotyczyła św. Jana od Krzyża. Niestety brak funduszy nie pozwolił Wojtyle na jej opublikowanie, w związku z czym nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł doktora został mu przyznany dopiero w ojczyźnie.

Po powrocie do kraju był wikarym w parafii Niegowić, a później w parafii św. Floriana w Krakowie. Kochał młodych ludzi i często spędzał z nimi czas m.in. podczas wycieczek po Polsce. Był również wykładowcą w seminariach i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1958 został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa, a po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, arcybiskupem metropolitą Krakowskim. W 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci papieża Jana Pawła I został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II (16 października 1978). Obok prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, był najważniejszą postacią Episkopatu Polski.

13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego Agcę w brzuch oraz rękę. Od czasu zamachu jego zdrowie ulegało znacznemu pogorszeniu, jednak mimo to wciąż odbywał liczne podróże zagraniczne. Były one charakterystycznym elementem jego pontyfikatu. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W swoim nauczaniu zwracał szczególną uwagę na ideę ekumenizmu w budowaniu jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. W czasie jego pontyfikatu nastąpiły duże zmiany w Watykanie.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Wielokrotnie przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza “Słowiański papież”. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju komunistycznego znacząco wpłynął na wydarzenia w Europie Wschodniej i Azji w latach 80. XX w.

Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, ustanowionego przez siebie w roku 2000.

Jest autorem 44 listów apostolskich, 14 encyklik, 14 adhortacji i 11 konstytucji apostolskich. Spod jego pióra wyszły również dramaty, m.in. “Brat naszego Boga” (1996), “Przed sklepem Jubilera” (1960) oraz liczne wiersze, które tworzył pod pseudonimem Andrzej Jawień. Twórczość literacka Wojtyły łączy w sobie świat sacrum i profanum. Cała jej przestrzeń jest wypełniona Bogiem, a jej tematem jest egzystencja człowieka.

Zobacz książki, których autorem jest Jan Paweł II
Bestseller List do rodzin

List do rodzin

Jan Paweł II
Bestseller Dobrego dnia z Janem Pawłem II. Myśli na każdy dzień roku

Dobrego dnia z Janem Pawłem II. Myśli na każdy dzień roku

Jan Paweł II
Cierpienie - środkiem zbawienia. Jan Paweł II do chorych

Cierpienie - środkiem zbawienia. Jan Paweł II do chorych

Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość [twarda oprawa]

Pamięć i tożsamość [twarda oprawa]

Jan Paweł II
Kremówka papieska o smaku szczęścia

Kremówka papieska o smaku szczęścia

Jan Paweł II
Kremówka papieska o smaku miłości

Kremówka papieska o smaku miłości

Jan Paweł II
Kremówka papieska o smaku nadziei

Kremówka papieska o smaku nadziei

Jan Paweł II
Bóg się rodzi

Bóg się rodzi

Jan Paweł II, Adam Bujak
Pielgrzymki do Ojczyzny

Pielgrzymki do Ojczyzny

Jan Paweł II
Mały modlitewnik różańcowy

Mały modlitewnik różańcowy

Jan Paweł II
Vita consecrata

Vita consecrata

Jan Paweł II
W zdrowym ciele zdrowy duch. Perełka 240

W zdrowym ciele zdrowy duch. Perełka 240

Jan Paweł II
Redemptoris missio

Redemptoris missio

Jan Paweł II
Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego

Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego

Jan Paweł II
Bestseller List do Rodzin. List do dzieci

List do Rodzin. List do dzieci

Jan Paweł II
Bestseller Cztery filary szczęścia rodzinnego. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Cztery filary szczęścia rodzinnego. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

Jan Paweł II
Bestseller Nauczanie moralne Jana Pawła II: Społeczeństwo

Nauczanie moralne Jana Pawła II: Społeczeństwo

Jan Paweł II
Bestseller Miłość w ogniu cierpienia

Miłość w ogniu cierpienia

Jan Paweł II
Bestseller Nauczanie moralne Jana Pawła II: Bioetyka

Nauczanie moralne Jana Pawła II: Bioetyka

Jan Paweł II
Bestseller Nauczanie moralne Jana Pawła II: Rodzina

Nauczanie moralne Jana Pawła II: Rodzina

Jan Paweł II
O aniołach i szatanie

O aniołach i szatanie

Jan Paweł II
Encykliki Ojca Świętego św. Jana Pawła II

Encykliki Ojca Świętego św. Jana Pawła II

Jan Paweł II
Osiem sposobów na szczęście. Jan Paweł II o Ośmiu Błogosławieństwach

Osiem sposobów na szczęście. Jan Paweł II o Ośmiu Błogosławieństwach

Jan Paweł II
Encykliki ojca świętego Jana Pawła II

Encykliki ojca świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II
Słowa, które odmieniły oblicze tej ziemi

Słowa, które odmieniły oblicze tej ziemi

Jan Paweł II
Dziesięć drogowskazów dla każdego. Jan Paweł II o Dekalogu

Dziesięć drogowskazów dla każdego. Jan Paweł II o Dekalogu

Jan Paweł II
Jesteście moją nadzieją. Perełka papieska 23

Jesteście moją nadzieją. Perełka papieska 23

Jan Paweł II
I wy bądźcie radośni

I wy bądźcie radośni

Jan Paweł II
Rachunek sumienia i spowiedź

Rachunek sumienia i spowiedź

Jan Paweł II
Myśli na każdy dzień

Myśli na każdy dzień

Jan Paweł II
Dar i tajemnica

Dar i tajemnica

Jan Paweł II
Komentarz do Ewangelii

Komentarz do Ewangelii

Jan Paweł II
Nie lękajcie się. Myśli św. Jana Pawła II

Nie lękajcie się. Myśli św. Jana Pawła II

Jan Paweł II
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

Jan Paweł II
Dzieje Polski

Dzieje Polski

Jan Paweł II
144 zadania dla Polaków. Przesłanie polskiego Papieża do rodaków

144 zadania dla Polaków. Przesłanie polskiego Papieża do rodaków

Jan Paweł II
Do Boga Ojca z bł. Janem Pawłem II. Modlitewnik

Do Boga Ojca z bł. Janem Pawłem II. Modlitewnik

Jan Paweł II
Jak wygrać świętość?

Jak wygrać świętość?

Jan Paweł II
Wstańcie, chodźmy!

Wstańcie, chodźmy!

Jan Paweł II
O modlitwie

O modlitwie

Jan Paweł II
Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II

Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II
Siedem darów Bożych. Jan Paweł II o siedmiu sakramentach świętych

Siedem darów Bożych. Jan Paweł II o siedmiu sakramentach świętych

Jan Paweł II
O życiu. Aborcja - eutanazja - wojna

O życiu. Aborcja - eutanazja - wojna

Jan Paweł II
Wy jesteście nadzieją świata. Jan Paweł II do młodych

Wy jesteście nadzieją świata. Jan Paweł II do młodych

Jan Paweł II
Duchowość kapłana. Katechezy o formacji

Duchowość kapłana. Katechezy o formacji

Jan Paweł II
Autobiografia [twarda oprawa]

Autobiografia [twarda oprawa]

Jan Paweł II
Kremówka papieska o smaku przyjaźni

Kremówka papieska o smaku przyjaźni

Jan Paweł II
Oddech duszy. Modlitwy Jana Pawła II

Oddech duszy. Modlitwy Jana Pawła II

Jan Paweł II
Psałterz z komentarzami Jana Pawła II

Psałterz z komentarzami Jana Pawła II

Jan Paweł II
Na kolanach do świętości. Ojciec Święty o modlitwie

Na kolanach do świętości. Ojciec Święty o modlitwie

Jan Paweł II
Modlitwy do Maryi

Modlitwy do Maryi

Bł. Jan Paweł II
Przewodnik dla rodzin

Przewodnik dla rodzin

Jan Paweł II
Dziesięcioro przykazań

Dziesięcioro przykazań

Jan Paweł II
Mały katechizm dla dzieci

Mały katechizm dla dzieci

Jan Paweł II
Autobiografia

Autobiografia

Jan Paweł II
Z Janem Pawłem II w oczekiwaniu Bożego Narodzenia. Pielgrzymowanie na czas Adwentu i Bożego Narodzenia

Z Janem Pawłem II w oczekiwaniu Bożego Narodzenia. Pielgrzymowanie na czas Adwentu i Bożego Narodzenia

Jan Paweł II
Encyklika Dives in misericordia

Encyklika Dives in misericordia

Jan Paweł II
Żywot Maryi

Żywot Maryi

Jan Paweł II
Kształtowanie sumienia

Kształtowanie sumienia

Jan Paweł II
Autobiografia [miękka oprawa]

Autobiografia [miękka oprawa]

Jan Paweł II
Ewangelia o Duchu Świętym. Tysiąc myśli dla serca człowieka

Ewangelia o Duchu Świętym. Tysiąc myśli dla serca człowieka

Jan Paweł II
O walce duchowej

O walce duchowej

Jan Paweł II
Różaniec z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Różaniec z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość [miękka oprawa]

Pamięć i tożsamość [miękka oprawa]

Jan Paweł II
Homilie na niedziele i święta. Rok ABC

Homilie na niedziele i święta. Rok ABC

Jan Paweł II
Słowa najważniejsze na różne okazje

Słowa najważniejsze na różne okazje

Jan Paweł II
Słowa pełne światła

Słowa pełne światła

Jan Paweł II
Ewangelia Jana Pawła II

Ewangelia Jana Pawła II

Jan Paweł II
Komentarz do pacierza

Komentarz do pacierza

Bł. Jan Paweł II
Anioły

Anioły

Jan Paweł II
Jak żyć po chrześcijańsku. Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania

Jak żyć po chrześcijańsku. Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania

Ks. Marek Chmielewski, Jan Paweł II
Encykliki

Encykliki

Jan Paweł II
Salvifici doloris

Salvifici doloris

Jan Paweł II
Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II
Papieski modlitewnik do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Papieski modlitewnik do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jan Paweł II
Miłość. Myśli na każdy dzień

Miłość. Myśli na każdy dzień

Jan Paweł II
Pamięć i tożsamość

Pamięć i tożsamość

Jan Paweł II
Nie lękajcie się świętości! Perełka papieska 22

Nie lękajcie się świętości! Perełka papieska 22

Jan Paweł II
O życiu konsekrowanym

O życiu konsekrowanym

Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek
Do młodzieży (1979-2015). Listy, orędzia, przemówienia, homilie

Do młodzieży (1979-2015). Listy, orędzia, przemówienia, homilie

Jan Paweł II, Benedykt XVI, Papież Franciszek
Z Janem Pawłem II w oczekiwaniu Wielkanocy. Rozważania na wszystkie dni Wielkiego Postu

Z Janem Pawłem II w oczekiwaniu Wielkanocy. Rozważania na wszystkie dni Wielkiego Postu

Jan Paweł II
Opowiem wam o moim życiu

Opowiem wam o moim życiu

Jan Paweł II, Saverio Gaeta (red.)
Dekalog. Pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II

Dekalog. Pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II

Jan Paweł II
Jestem z wami

Jestem z wami

Jan Paweł II
Nadzieja. Myśli na każdy dzień

Nadzieja. Myśli na każdy dzień

Jan Paweł II
Komentarz do ksiąg Nowego Testamentu

Komentarz do ksiąg Nowego Testamentu

Jan Paweł II
Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku

Jan Paweł II
Wasza miłość jest święta. Pamiątka Sakramentu Małżeństwa

Wasza miłość jest święta. Pamiątka Sakramentu Małżeństwa

Jan Paweł II
Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog

Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog

Jan Paweł II, Benedykt XVI, Messori Vittorio, Sakowicz Eugeniusz
Wiara. Myśli na każdy dzień

Wiara. Myśli na każdy dzień

Jan Paweł II
Ecclesia de Eucharistia

Ecclesia de Eucharistia

Jan Paweł II
Potęga wiary. Papieskie katechezy o wierze

Potęga wiary. Papieskie katechezy o wierze

Jan Paweł II
Wypłyń na głębię. Myśli św. Jana Pawła II

Wypłyń na głębię. Myśli św. Jana Pawła II

Jan Paweł II
Rosarium virgins Mariae

Rosarium virgins Mariae

Jan Paweł II
Kraków, miasto mojego życia. Przewodnik śladami Jana Pawła II

Kraków, miasto mojego życia. Przewodnik śladami Jana Pawła II

Jan Paweł II
Syn tej ziemi

Syn tej ziemi

Jan Paweł II
Nieszpory. Wieczorna modlitwa Kościoła

Nieszpory. Wieczorna modlitwa Kościoła

Benedykt XVI, Jan Paweł II
Odpowiem na twoje pytania

Odpowiem na twoje pytania

Bł. Jan Paweł II
Papieski modlitewnik fatimski

Papieski modlitewnik fatimski

Jan Paweł II
Żywot Jezusa

Żywot Jezusa

Jan Paweł II
Osiem błogosławieństw

Osiem błogosławieństw

Jan Paweł II
Różaniec z bł. Janem Pawłem II

Różaniec z bł. Janem Pawłem II

Jan Paweł II
Modlimy się ze świętym Janem Pawłem II

Modlimy się ze świętym Janem Pawłem II

Jan Paweł II, Adam Wieczorek, Arkadiusz Urban
Pytania do Papieża

Pytania do Papieża

Jan Paweł II
Pokój Wam! Dar wielkiej miłości

Pokój Wam! Dar wielkiej miłości

Jan Paweł II
Litanie, nowenny, modlitwy

Litanie, nowenny, modlitwy

Bł. Jan Paweł II
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu

Komentarz do ksiąg Starego Testamentu

Jan Paweł II
Spojrzenia miłości. Myśli św. Jana Pawła II

Spojrzenia miłości. Myśli św. Jana Pawła II

Jan Paweł II
Miłość jest piękna

Miłość jest piękna

Jan Paweł II
Tryptyk o wierze

Tryptyk o wierze

Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek
Adhortacje apostolskie ojca świętego Jana Pawła II

Adhortacje apostolskie ojca świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II
Szukałem was...

Szukałem was...

Jan Paweł II, Janusz Poniewierski
List do wychowawców, katechetów i rodziców

List do wychowawców, katechetów i rodziców

Jan Paweł II
Moi święci

Moi święci

Jan Paweł II, Justyna Kiliańczyk-Zięba
Brońcie Krzyża!

Brońcie Krzyża!

Jan Paweł II
O rodzinie

O rodzinie

Jan Paweł II
Jesteś dzieckiem Bożym. Pamiątka Chrztu Świętego

Jesteś dzieckiem Bożym. Pamiątka Chrztu Świętego

Jan Paweł II
100 najważniejszych wskazań dla świata

100 najważniejszych wskazań dla świata

Jan Paweł II
Żywe Słowo do Polaków

Żywe Słowo do Polaków

Jan Paweł II
List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety

List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety

Jan Paweł II
Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II

Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II

Jan Paweł II
Gaude Mater Polonia. Pierwsza pielgrzymka, czerwiec 1979 r.

Gaude Mater Polonia. Pierwsza pielgrzymka, czerwiec 1979 r.

Jan Paweł II
Krzyż Zbawiciela

Krzyż Zbawiciela

Jan Paweł II
Przesłanie dla Polaków

Przesłanie dla Polaków

Jan Paweł II
Papieski modlitewnik eucharystyczny

Papieski modlitewnik eucharystyczny

Jan Paweł II
Idź ze mną

Idź ze mną

Jan Paweł II
Kompendium teologii Jana Pawła II

Kompendium teologii Jana Pawła II

Jan Paweł II